Cáp đo của máy đo đất

Q Tôi có thể sử dụng cáp đo lường của FT3151 Earth Tester (L9482-11, L8482-22) với 3151 Earth HiTester cũ của mình không? Ngoài ra, tôi có thể sử dụng Thanh nối đất phụ L9840 với 3151 không?

Đ

Không thể sử dụng cáp đo lường của FT3151 với 3151 do hình dạng đầu cuối khác nhau.
Mặt khác, L9840 có thể được sử dụng với cả FT3151 và 3151.