สายวัดของเครื่องทดสอบสายดิน

ถาม ฉันสามารถใช้สายการวัดของ FT3151 Earth Tester (L9482-11, L8482-22) กับ 3151 Earth HiTester รุ่นเก่าของฉันได้หรือไม่ นอกจากนี้ ฉันสามารถใช้สายดินเสริม L9840 กับ 3151 ได้หรือไม่

 A

สายวัดของ FT3151 ไม่สามารถใช้กับ 3151 ได้เนื่องจากรูปร่างของขั้วต่อต่างกัน
ในทางกลับกัน L9840 สามารถใช้ได้กับทั้ง FT3151 และ 3151