Xóa logo HIOKI trong GENNECT Cross

Q Tôi có thể xóa logo HIOKI khỏi báo cáo của mình trong GENNECT Cross không?

Đ

Có một khu vực hình ảnh logo trong trình chỉnh sửa báo cáo và "HIOKI" được đặt làm mặc định.
Bạn có thể thay đổi nó thành một tập tin hình ảnh khác.
Nếu bạn không muốn có hình ảnh logo, vui lòng sử dụng tệp hình ảnh màu trắng sau khi tạo một tệp bằng Windows Paint hoặc ứng dụng tương tự.