การลบโลโก้ HIOKI ใน GENNECT Cross

ถาม ฉันสามารถลบโลโก้ HIOKI ออกจากรายงานของฉันใน GENNECT Cross ได้หรือไม่

 A

มีพื้นที่รูปภาพโลโก้ในเครื่องมือแก้ไขรายงานและตั้งค่า "HIOKI" เป็นค่าเริ่มต้น
คุณสามารถเปลี่ยนเป็นไฟล์รูปภาพอื่นได้
หากคุณไม่ต้องการภาพโลโก้ โปรดใช้ไฟล์ภาพสีขาวหลังจากสร้างโดยใช้ Windows Paint หรือแอปพลิเคชันที่คล้ายกัน