Đo điện trở Shunt

Hỏi: Tôi muốn đo điện trở shunt bằng RM3543. Có mẹo nào để đo chính xác không?

Đ

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng bên dưới.
/ download / 32883