"OCV" trên RM3545 là gì?

Q Chức năng OVC của RM3545 là gì?

Đ

"OVC" đại diện cho "Bù điện áp bù đắp".

Phép đo điện trở thấp có thể bị ảnh hưởng bởi sức điện động nhiệt tạo ra khi tiếp xúc của các vật liệu kim loại khác nhau tiếp xúc với đầu dò).
"Chức năng OVC" bù đắp ảnh hưởng của sức điện động nhiệt này để RM3545 đo điện trở thấp một cách chính xác.

Điều này rất hữu ích để đo điện trở tiếp xúc của đầu nối hoặc rơ le, điện trở hàn của thanh cái, v.v.