Ảnh hưởng của trở kháng đầu vào để sử dụng với máy hiện sóng [Kẹp trên đầu dò, Kẹp trên cảm biến]

Q Tôi muốn sử dụng Kẹp trên đầu đo hoặc Kẹp trên cảm biến với máy hiện sóng có thể được tính toán để chọn trở kháng đầu vào thành 1M-ohm hoặc 50 ohm. Trở kháng nào là thích hợp để sử dụng?

Đ

Đầu dò dòng điện và Cảm biến dòng điện Hioki cần được sử dụng với các thiết bị có trở kháng đầu vào 1M-ohm trở lên.

Họ không thể đo đủ chính xác với trở kháng đầu vào 50 ohm.  Trở kháng đầu ra của Đầu dò dòng điện và Cảm biến dòng điện khoảng 50 ohm, do đó đầu ra (đo dòng điện) giảm một nửa khi chúng được kết nối với thiết bị ao với trở kháng đầu vào 50 ohm.