Đo ánh sáng LED bằng máy đo lux

Q FT3424 có thể đo ánh sáng đèn LED không?

Đ

FT3424 chỉ có thể đo độ sáng của đèn LED (lx).

Nó không thể đo nhiệt độ màu, độ hoàn màu và sắc độ, v.v.