การวัดแสง LED โดยใช้ลักซ์มิเตอร์

Q FT3424 สามารถวัดแสง LED ได้หรือไม่?

 A

FT3424 สามารถวัดความสว่างของ LED (lx) ได้เท่านั้น

ไม่สามารถวัดอุณหภูมิสี การแสดงสี และความเข้มของสี ฯลฯ