BẬT/TẮT phép đo liên tục trên máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Q Màn hình trên FT3700 không tắt. Làm cách nào để hủy phép đo liên tục trên sản phẩm?

Đ

Bạn có thể BẬT/TẮT chế độ đo liên tục bằng cách nhấn phím [▲/LOCK] (ngoại trừ ở chế độ phát xạ, HAL hoặc LAL).


Các mẫu áp dụng: FT3700, FT3701