เปิด/ปิดการวัดแบบต่อเนื่องบนเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

Q จอแสดงผลบน FT3700 ไม่ปิด ฉันจะยกเลิกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

 A

คุณสามารถเปิด/ปิดโหมดการวัดต่อเนื่องได้โดยการกดปุ่ม [▲/LOCK] (ยกเว้นในโหมด Emissivity, HAL หรือ LAL)


รุ่นที่ใช้งานได้: FT3700, FT3701