Giá trị hệ số công suất âm trên đồng hồ đo điện

Q Đồng hồ đo điện của tôi hiển thị giá trị hệ số công suất âm. Tại sao giá trị âm?

Đ

Dấu hiệu phân cực của hệ số công suất biểu thị mối quan hệ pha giữa điện áp và dòng điện.


Tích cực (+): Pha điện áp trễ hiện tại
Âm (-): Pha điện áp dẫn dòng
(Tương tự với cực công suất phản kháng)