ค่าตัวประกอบกำลังเชิงลบบนมิเตอร์ไฟฟ้า

Q มิเตอร์วัดกำลังของฉันแสดงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าติดลบ ทำไมค่าเป็นลบ?

 A

เครื่องหมายขั้วของตัวประกอบกำลังแสดงถึงความสัมพันธ์ของเฟสระหว่างแรงดันและกระแส


ค่าบวก (+): เฟสแรงดันไฟฟ้าล่าช้า
ลบ (-): เฟสแรงดันนำกระแสไฟ
(คล้ายกับขั้วไฟฟ้ารีแอกทีฟ)