Kẹp trên đồng hồ đo sử dụng cảm biến linh hoạt AC

Q Tôi có thể sử dụng cảm biến linh hoạt AC với 3280-10 không?

Đ

Không, 3280-10 và 3280-20 kế thừa không được thiết kế để sử dụng với cảm biến linh hoạt AC.
Các mẫu kế nhiệm của chúng là 3280-10F và CM3289 được thiết kế để có thể kết nối với cảm biến linh hoạt CT6280 để đo dòng điện cao hơn.


[Tài liệu tham khảo]
3280-70F: Bộ 3280-10F và CT6280

  • Cảm biến kẹp AC CM3289 với cảm biến dòng điện linh hoạt CT6280 AC