Giá trị điện trở đang giảm

Q Tôi đang đo điện trở cầu chì bằng RM3544A. Tuy nhiên, giá trị điện trở giảm dần. Nguyên nhân là gì?

Đ

Điều này là do một trong những lý do sau:

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ
RM3544 đo điện trở bằng cách chạy dòng điện không đổi bằng phương pháp 4 cực.
Điện trở thay đổi do sự thay đổi nhiệt độ thông qua nhiệt trên DUT và/hoặc môi trường (điều hòa không khí, gió, v.v.)

2. Điều kiện tiếp xúc
Áp suất tiếp xúc của đầu dò đo lường đã thay đổi.