Sử dụng trên mạch sống (thiết bị đầu cuối kim loại)

Q Có thể sử dụng PD3259 để đo các mạch có điện (cực kim loại) không? [PD3129, PD3129-10, PD3259]

Đ

Có, bạn có thể phát hiện sự quay pha trên các cực kim loại.
Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên kẹp dây cáp để đảm bảo an toàn khi sử dụng PD3259.