ใช้กับวงจรไฟฟ้า (ขั้วโลหะ)

Q สามารถใช้ PD3259 เพื่อวัดวงจรที่มีไฟฟ้า (ขั้วโลหะ) ได้หรือไม่ [PD3129, PD3129-10, PD3259]

 A

ได้ คุณสามารถตรวจจับการหมุนเฟสบนขั้วโลหะได้
อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ตัดสายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้ PD3259