Cách chọn chế độ USB trong LR8431

Q Có 3 chế độ cho USB ("Bộ nhớ USB", "Giao tiếp USB", "Ổ USB") trong HiLogger bộ nhớ LR8431. Sự khác biệt là gì?

Đ

Bộ nhớ USB
Sử dụng ổ đĩa flash USB.

Giao tiếp USB
Giao tiếp với LR8431 và bắt đầu đo bằng phần mềm Logger Utility từ máy tính (sử dụng cáp USB).

Ổ đĩa USB
Đọc tệp trên thẻ CF được kết nối với LR8431-20 từ máy tính (sử dụng cáp USB).