วิธีเลือกโหมด USB ใน LR8431

Q มี 3 โหมดสำหรับ USB ("USB Memory", "USB Communication", "USB Drive") ใน LR8431 Memory HiLogger อะไรคือความแตกต่าง?

 A

หน่วยความจำ USB
ใช้แฟลชไดรฟ์ USB

การสื่อสาร USB
สื่อสารกับ LR8431 และเริ่มการวัดโดยใช้ซอฟต์แวร์ Logger Utility จากคอมพิวเตอร์ (โดยใช้สาย USB)

ยูเอสบีไดรฟ์
อ่านไฟล์บนการ์ด CF ที่เชื่อมต่อกับ LR8431-20 จากคอมพิวเตอร์ (โดยใช้สาย USB)