Nhận pin 22,5V cho các máy thử nghiệm cũ như OL64 và AF-105, v.v.

Q Tôi có thể lấy pin 22,5V cho thiết bị kiểm tra tương tự cũ OL64 không?

Đ

Rất tiếc, hiện tại không có nhà cung cấp nào sản xuất pin 22,5V, vì vậy chúng tôi sẽ không thể cung cấp.
Nó chỉ được sử dụng cho các dải điện trở cao như MΩ, v.v., vì vậy bạn có thể sử dụng các dải khác mà không cần pin này.


< Các mẫu áp dụng >
OL-64D, F-66, AF-105, AS100D, A-10, v.v.