รับแบตเตอรี่ 22.5V สำหรับผู้ทดสอบรุ่นเก่าเช่น OL64 และ AF-105 เป็นต้น

ถาม ฉันจะได้รับแบตเตอรี่ 22.5V สำหรับเครื่องทดสอบอนาล็อกรุ่นเก่า OL64 ได้หรือไม่

 A

ขออภัย ขณะนี้ไม่มีซัพพลายเออร์รายใดผลิตแบตเตอรี่ 22.5V ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจัดหาให้ได้
ใช้สำหรับช่วงความต้านทานสูงเท่านั้น เช่น MΩ เป็นต้น คุณจึงสามารถใช้ช่วงอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นี้


< รุ่นที่ใช้งานได้ >
OL-64D, F-66, AF-105, AS100D, A-10 เป็นต้น