Sự khác biệt giữa người kiểm tra True RMS và MEAN

Q Sự khác biệt giữa người kiểm tra True RMS và MEAN là gì?

Đ

Trong lĩnh vực điện, tín hiệu AC được định nghĩa là giá trị RMS.
Có hai phương pháp cải chính AC cho người kiểm tra: True RMS và MEAN.
Cả hai đều chỉ ra cùng một giá trị miễn là không có biến dạng trong dạng sóng.
Tuy nhiên, hai giá trị sẽ khác nhau nếu có sự biến dạng do biến tần và/hoặc nguồn điện chuyển đổi tạo ra.
Máy kiểm tra True RMS đo giá trị RMS chính xác ngay cả khi dạng sóng bị biến dạng.