ความแตกต่างระหว่างผู้ทดสอบ True RMS และ MEAN

Q อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องทดสอบ True RMS และ MEAN?

 A

ในด้านไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับถูกกำหนดเป็นค่า RMS
มีวิธีแก้ไข AC สองวิธีสำหรับผู้ทดสอบ: True RMS และ MEAN
ทั้งสองระบุค่าเดียวกันตราบเท่าที่ไม่มีการบิดเบือนในรูปคลื่น
อย่างไรก็ตาม ค่าทั้งสองจะแตกต่างกันหากมีการบิดเบือนที่เกิดจากอินเวอร์เตอร์และ/หรือแหล่งจ่ายไฟสลับ
เครื่องทดสอบ True RMS วัดค่า RMS ที่ถูกต้องแม้ว่ารูปคลื่นจะผิดเพี้ยน