"GENNECT" là gì?

Q "GENNECT" là gì?

Đ

GENNECT là phần mềm ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc PC để truyền dữ liệu đo, hiển thị trong thời gian thực và lưu.
Có "GENNECT Cross" để ghép nối điện thoại thông minh với các thiết bị đo Hioki nhúng Bluetooth và "GENNECT One" để xử lý PC, tất cả đều miễn phí.
Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết thêm chi tiết.

https://www.hioki.com/global/products/specialized-solutions/connecting-instruments