Hệ thống quét cho BT3562

Q Xin cho biết những điểm cần lưu ý khi làm hệ thống máy quét cho BT3562. Giá trị đo được đôi khi hiển thị "-----" khi BT3562 được sử dụng với máy quét của tôi.

Đ

Xin lưu ý những điều sau đây.
* Sử dụng rơle được thiết kế cho các tín hiệu có độ nhiễu thấp.
* Xác định vị trí HI và LO của mặt SENSE càng gần nhau càng tốt để giảm thiểu diện tích vòng lặp. Làm tương tự cho phía SOURCE, v.v.
* Giữ đủ khoảng cách giữa SENSE và SOURCE để tránh nhiễu lẫn nhau.
* Giữ đủ khoảng cách giữa dây cáp và các bộ phận kim loại (khung, v.v.).
* Khi sử dụng rơ le nguồn loại ổ cắm, có thể xảy ra lỗi tiếp xúc qua màng oxit trên phần tiếp xúc của nó và giá trị đo có thể hiển thị "-----" (lỗi đo). Vui lòng thay đổi rơle thành loại tín hiệu.
* Điện trở đường dẫn cáp giữa HI và LO chỉ được phép lên tới 2-ohm khi sử dụng dải 3m-ohm hoặc 30m-ohm. Hãy chú ý cẩn thận khi lựa chọn chiều dài và độ dày của cáp, số lượng rơle và điện trở tiếp xúc của đầu dò, v.v.