Thẻ SD được bán trong các cửa hàng thương mại

Q Tại sao thẻ SD được bán trong các cửa hàng thương mại không được khuyến nghị sử dụng với các sản phẩm HIOKI?

Đ

Thẻ SD tùy chọn của HIOKI được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp và không được bán thương mại.
Thẻ SD được bán trên thị trường được thiết kế để lưu các tệp lớn (tính bằng 10 MB) chẳng hạn như hình ảnh và video.
Mặt khác, các thiết bị đo lường chủ yếu lưu các tệp dữ liệu nhỏ hơn (vài kB).
Ngay cả khi thẻ SD thông thường hoạt động bình thường với nhạc cụ của bạn, nó có thể ngừng lưu dữ liệu đột ngột mà không có cảnh báo.
Vui lòng sử dụng thẻ SD tùy chọn của chúng tôi đã được xác nhận để cung cấp khả năng tiết kiệm phù hợp và liên tục.