Làm thế nào được đo điện áp bằng cách sử dụng tiếp xúc phi kim loại?

Q Tôi nghe nói rằng bạn có một đồng hồ đo điện có thể đo điện áp mà không cần tiếp xúc với các cực kim loại. Nguyên tắc đo lường là gì?

Đ

Cảm biến điện áp không tiếp xúc của Hioki chứa một điện cực bên trong (tấm kim loại).
Điện cực và mạch mục tiêu đo được ghép điện dung và dòng điện rất nhỏ chạy khi có sự chênh lệch điện thế giữa điện cực và mạch.
Sau đó, dòng dòng điện này được phát hiện và điện áp được tạo ra bên trong để triệt tiêu dòng điện.
Vì điện áp được tạo ra bên trong và điện áp cần đo là tương đương nhau nên việc đo điện áp được tạo ra cho phép thiết bị đo điện áp chính xác mà không cần tiếp xúc với kim loại.