Khả năng tương thích PW3198 và 9624-10

Q Phần mềm PQA HiView Pro 9624-10 đã ngừng sản xuất có tương thích với Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện PW3198 không?

Đ

Không, 9624-10 không tương thích với PW3198 nhưng chúng tôi cung cấp bản nâng cấp miễn phí cho những khách hàng đã mua 9624-10 trước đó. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối gần nhất hoặc công ty con của Hioki.