Có những lệnh giao tiếp nào khi sử dụng DT4900-01 để giao tiếp với máy tính?

Q Có những lệnh giao tiếp nào khi sử dụng DT4900-01 để giao tiếp với máy tính?

Đ

Có thể tải xuống thông số kỹ thuật truyền thông từ trang “DMM Communicator for DT4200s” trong phần tải xuống phần mềm trên trang web Hioki.