มีคำสั่งการสื่อสารใดบ้างเมื่อใช้ DT4900-01 เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์

Q มีคำสั่งการสื่อสารอะไรบ้างเมื่อใช้ DT4900-01 เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์

 A

สามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดด้านการสื่อสารได้จากหน้า “DMM Communicator for DT4200s” ในส่วนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ ฮิโอกิ