Màn hình hiển thị giá trị đo được không chỉ ra “Lo” khi cảm biến điện áp không được gắn vào dây.

Q Màn hình hiển thị giá trị đo được không chỉ ra “Lo” khi cảm biến điện áp không được gắn vào dây.

Đ

Hành vi này không phải là dấu hiệu của sự cố. Vì cảm biến điện áp có trở kháng đầu vào cao nên nó sẽ phát ra tiếng ồn khi không được gắn vào dây. Điều này có thể khiến thiết bị hiển thị giá trị khoảng 30 V. (Nếu giá trị nhỏ hơn 30 V, màn hình sẽ chỉ báo “Lo.”)