Đầu dò phản ứng nhanh khi di chuyển tới và ra khỏi mạch không có điện hoặc mạch DC.

Q Đầu dò phản ứng nhanh khi di chuyển tới và ra khỏi mạch không có điện hoặc mạch DC.

Đ

Tĩnh điện tồn tại trong mạch không được cấp điện và mạch DC và có thể kích hoạt đầu dò trong thời gian ngắn.