Việc đo dòng điện vượt quá dòng điện đầu vào tối đa có làm hỏng đầu dò không?

Q Việc đo dòng điện vượt quá dòng điện đầu vào tối đa có làm hỏng đầu dò không?

Đ

Đầu dò sẽ không bị đứt ngay lập tức nhưng điện trở đầu cuối bên trong của nó có thể bị đứt tùy thuộc vào dòng điện và tần số được áp dụng. Do đó, bạn nên tránh đưa dòng điện vượt quá định mức của thiết bị.