การวัดกระแสเกินกระแสอินพุตสูงสุดจะทำให้โพรบเสียหายหรือไม่?

ถาม การวัดกระแสเกินกระแสอินพุตสูงสุดจะทำให้โพรบเสียหายหรือไม่

 A

โพรบจะไม่แตกทันที แต่ตัวต้านทานการสิ้นสุดภายในอาจแตกได้ขึ้นอยู่กับกระแสและความถี่ที่ใช้ ดังนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงการป้อนกระแสเกินพิกัดของอุปกรณ์