Làm cách nào để tải xuống ứng dụng và tìm hiểu thêm về các lệnh giao tiếp? (Máy phân tích trở kháng)

Q Làm cách nào để tôi có thể tải xuống ứng dụng chương trình mẫu để điều khiển Hioki đo đầu vào qua PC và tìm hiểu thêm về các lệnh truyền thông?

Đ

Chương trình giao tiếp mẫu sử dụng ngôn ngữ C ++, VB, VBA, Matlab, LabView hoặc python cũng có thể tải xuống từ trang web này thông qua liên kết bên dưới:

Chương trình mẫu để truyền thông với các sản phẩm HIOKI

Chương trình mẫu này đã được thử nghiệm với loạt thiết bị đo lường thành phần Hioki sau:
  • Dòng máy phân tích trở kháng IM
  • Dòng máy đo điện trở RM
  • Sê-ri Máy kiểm tra an toàn điện ST
  • Dòng BT BatteryTester
  • Dòng máy đo quang TM
  • Dòng máy phân tích công suất và đồng Thiết bị đo công suất PWĐối với máy Thiết Bị Đo LCR và máy phân tích trở kháng, bạn có thể tải xuống ứng dụng mẫu và xem Hướng dẫn sử dụng lệnh giao tiếp tại đây. Hướng dẫn sử dụng cung cấp hướng dẫn về cách điều khiển các thiết bị đo lường hoặc loại bỏ các sản phẩm lỗi thời bằng các mẫu Hioki mới thông qua PC được kết nối bằng RS-232C, USB (cổng COM ảo), GP-IB hoặc LAN.

Giải thích đơn giản về ứng dụng mẫu có sẵn trong tài liệu PDF bên dưới.


Sản phẩm áp dụng: IM3523, IM3533, IM3533-01, IM3570, IM3590, IM3536, IM7580A, IM7581, IM7583, IM7585, IM7587