Cực tính (+/-) bị đảo ngược khi tôi thực hiện phép đo bằng dải điện trở. Dụng cụ có bị hỏng không?

Q Tôi có câu hỏi về thiết bị kiểm tra analog. Cực tính (+/-) bị đảo ngược khi thực hiện các phép đo với dải điện trở. Tại sao lại thế này? Điều này có gây ra lỗi không, chẳng hạn như khi kiểm tra cực tính của diode?

Đ

Khi sử dụng máy kiểm tra tương tự, sau khi chuyển từ vôn kế sang đồng hồ đo điện trở, cực dương của vôn kế là cực âm của đồng hồ đo điện trở và cực âm của vôn kế là cực dương của đồng hồ đo điện trở. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu thực tế này trước khi sử dụng nhạc cụ.