ขั้ว (+/-) กลับด้านเมื่อฉันทำการวัดโดยใช้ช่วงความต้านทาน เครื่องดนตรีเสียหรือไม่?

ถาม ฉันมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องทดสอบอนาล็อก ขั้ว (+/-) จะกลับด้านเมื่อทำการวัดด้วยช่วงความต้านทาน ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? สิ่งนี้จะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น เมื่อตรวจสอบขั้วของไดโอดหรือไม่

 A

เมื่อใช้เครื่องทดสอบแบบอะนาล็อก หลังจากเปลี่ยนจากโวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องวัดความต้านทานแล้ว ตะกั่วบวกของโวลต์มิเตอร์จะเป็นตะกั่วลบของมิเตอร์ความต้านทาน และตะกั่วที่เป็นลบของโวลต์มิเตอร์จะเป็นตะกั่วบวกของเครื่องวัดความต้านทาน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ก่อนที่จะใช้เครื่องมือนี้