Phụ thuộc dòng điện và phụ thuộc điện áp

Q Bạn có thể cho tôi biết điều gì về sự phụ thuộc dòng điện và điện áp của mẫu?

Đ

Cuộn cảm có lõi thể hiện sự phụ thuộc dòng điện. Cuộn cảm lõi không khí không biểu hiện sự phụ thuộc dòng điện. Có thể sử dụng chế độ V và CV (điện áp không đổi) của máy đo LCR để đo các mẫu thể hiện sự phụ thuộc vào điện áp (tụ gốm, v.v.). Chọn chế độ CV khi bạn không muốn thay đổi điện áp cấp vào cả hai đầu của mẫu. Trong phạm vi giá trị điện áp được theo dõi và kiểm soát bằng phản hồi, chế độ CV mang lại thời gian đo lâu hơn chế độ V.