Những biện pháp phòng ngừa nào được áp dụng khi đo cuộn cảm hoặc máy biến áp?

Q Có biện pháp phòng ngừa nào cần tuân thủ khi đo cuộn cảm hoặc máy biến áp không?

Đ

Khi đo điện trở của cuộn cảm hoặc máy biến áp sau khi tiến hành thử nghiệm chịu đựng cách điện, bạn có thể làm hỏng đồng hồ đo điện trở nếu điện áp đầu ra từ máy thử điện trở cách điện vô tình đặt vào nó. Hãy thực hành những điều sau:

1. Thận trọng khi sử dụng hệ thống chuyển mạch được thiết kế riêng để thực hiện phép đo.

2. Đảm bảo rằng thiết bị đóng cắt (rơ le, công tắc, v.v.) không gây ra điện áp cao từ bộ thử chịu cách điện được đặt vào đồng hồ đo điện trở.

3. Ngoài ra, hãy dành đủ thời gian để mục tiêu đo phóng điện sau thử nghiệm trước khi thực hiện phép đo điện trở vì nó sẽ bị tích điện.