Kẹp điện áp cảm biến với đất

Q Thông số kỹ thuật của Clamp On Leak HiTester 3283 cho biết điện áp định mức tối đa với đất là 300 V rms AC (dây dẫn cách điện) (CAT III, 300 V). 3283 có thể dùng để đo mạch 3 pha 400 V được không?

Đ

Điện áp được chỉ định trong hạng đo CAT II đến CAT IV là điện áp nối đất. Ví dụ: với mạch 400 V 3 pha/3 dây hoặc 3 pha/4 dây, điện áp đường dây là 415 V, nhưng điện áp nối đất là 240 V. Do đó, máy đo CAT III (300 V) dụng cụ có thể được sử dụng để đo đường dây 400 V một cách an toàn ở vị trí thuộc CAT III. Tất cả các thiết bị kiểm tra dòng điện, DMM và ampe kế kẹp có dấu CE đều được thiết kế để sử dụng trong phép đo CAT III từ 300 V trở lên.

*CAT III: Mạch từ phía sơ cấp của thiết bị (thiết bị cố định) lấy điện trực tiếp từ bảng phân phối hoặc từ bảng phân phối đến ổ cắm