Đầu đo / Cảm biến dòng điện, Đầu đo điện áp, Cảm biến CAN

Hioki đã phát triển các đầu đo dòng điện, cảm biến dòng điện và đầu đo điện áp trong nhiều năm với nỗ lực đảm bảo khách hàng có thể đo lường các giá trị dòng điện và điện áp, cùng các dao động ở mức độ an toàn và chính xác cao nhất có thể. Chúng tôi cung cấp các đầu đo dòng điện băng rộng, độ chính xác cao, đóng vai trò thiết yếu trong việc quan sát các dạng sóng dòng điện DC và AC, và gần đây chúng tôi đã ra mắt cảm biến CAN không tiếp xúc đầu tiên trên thế giới, có thể thu được tín hiệu CAN trên mạng lưới xe từ bên ngoài lớp cách điện mà không ảnh hưởng đến các ECU.