โพรบ/เซ็นเซอร์ วัดกระแส โพรบวัดแรงดัน เซ็นเซอร์ CAN

ฮิโอกิ ได้พัฒนาโพรบปัจจุบัน เซ็นเซอร์ปัจจุบัน และโพรบแรงดันไฟมาหลายปีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถวัดค่ากระแสและแรงดันและความผันผวนในระดับความปลอดภัยและความแม่นยำสูงสุด เรานำเสนอโพรบกระแสไฟแบบแบนด์แบนด์ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสังเกตรูปคลื่นกระแสตรงและกระแสสลับ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้เปิดตัวเซ็นเซอร์ CAN แบบไม่สัมผัสตัวแรกของโลก ซึ่งสามารถรับสัญญาณ CAN บนเครือข่ายรถยนต์จากภายนอกฉนวนได้โดยไม่ต้องใช้ ส่งผลกระทบต่อ ECU