Kiểm tra sự căng thẳng trên UPS của nhà máy gây ra bởi sự cố điện áp

Việc sụt giảm điện áp thường xuyên có thể gây căng thẳng cho nguồn cung cấp điện liên tục (UPS). Bằng cách quan sát dạng sóng điện năng trong vài ngày và phân tích hành vi bằng Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện PQ3198, có thể thực hiện các biện pháp khắc phục.


■ Điểm nổi bật

Chức năng Sự kiện của PQ3198 ghi lại các dao động điện áp.
Sử dụng nó để giảm bớt căng thẳng cho UPS và thực hiện các biện pháp để tránh sự cố thiết bị liên quan đến sụt áp.

■ Sự kiện điện áp
① Điện áp giảm xuống 90 Vrms. Lúc này tải được chuyển từ nguồn điện lưới sang UPS.
② Điện áp tăng lên 116 Vrms. Dạng sóng điện áp chuyển từ sóng sin sang sóng vuông.
③ Đầu ra sóng vuông tiếp tục trong 1,25 giây.
④ Tải được chuyển từ UPS trở lại nguồn điện lưới, lúc này điện áp giảm xuống 78 Vrms.

Danh sách Sản phẩm liên quan