ตรวจสอบความเครียดของ UPS ในโรงงานที่เกิดจากแรงดันไฟตก

แรงดันไฟตกบ่อยครั้งอาจทำให้เครื่องสำรองไฟ (UPS) ทำงานหนักเกินไป ด้วยการสังเกตรูปคลื่นของพลังงานเป็นเวลาหลายวันและวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า PQ3198 จะสามารถดำเนินมาตรการแก้ไขได้


■ไฮไลท์

ฟังก์ชันเหตุการณ์ของ PQ3198 จะจับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
ใช้เพื่อลดความเครียดของ UPS และใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าตก

■เหตุการณ์แรงดันไฟฟ้า
① แรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ 90 Vrms ในขณะนี้ โหลดจะเปลี่ยนจากแหล่งจ่ายไฟหลักเป็น UPS
② แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 116 Vrms รูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนจากคลื่นไซน์เป็นคลื่นสี่เหลี่ยม
③ เอาต์พุตคลื่นสี่เหลี่ยมจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา 1.25 วินาที
④ โหลดจะถูกเปลี่ยนจาก UPS กลับไปยังแหล่งจ่ายไฟหลัก โดยที่แรงดันไฟฟ้าจะลดลงชั่วขณะเป็น 78 Vrms

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง