Cải thiện điều kiện hoạt động của máy điều hòa không khí

Đánh giá định lượng ảnh hưởng của điều hòa không khí, được cảm nhận khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân, bằng cách ghi lại nhiệt độ.

■ Điểm nổi bật
 
- Mặc dù nhiệt độ là như nhau, nhưng cảm nhận của nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân.
- Nhiệt độ thoải mái không nhất thiết phải giống nhau cho tất cả mọi người.
- Việc bật tắt máy lạnh không theo cảm nhận của mọi người, dẫn đến thời gian hoạt động của máy lạnh lâu.
- Ghi lại nhiệt độ bằng bộ thiết bị ghi dữ liệu cho phép thực hiện đánh giá định lượng.
- Các điều kiện hoạt động của máy điều hòa không khí có thể được tối ưu hóa để tham khảo đánh giá định lượng.
- Kiểm soát các điều kiện hoạt động giúp ngăn chặn tiêu thụ điện năng không cần thiết, dẫn đến giảm chi phí.
 
 

Danh sách Sản phẩm liên quan