ปรับปรุงสภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ประเมินผลกระทบของเครื่องปรับอากาศในเชิงปริมาณ ซึ่งรู้สึกได้แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล โดยการบันทึกอุณหภูมิ

■ไฮไลท์
 
- แม้ว่าอุณหภูมิจะเท่ากัน แต่ความรู้สึกจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
- อุณหภูมิที่สบายไม่จำเป็นต้องเหมือนกันสำหรับทุกคน
- เปิดปิดเครื่องปรับอากาศตามความรู้สึกของผู้คน ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้นาน
- การบันทึกอุณหภูมิด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลช่วยให้สามารถประเมินเชิงปริมาณได้
- สามารถปรับสภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมโดยอ้างอิงจากการประเมินเชิงปริมาณ
- การควบคุมสภาพการทำงานช่วยป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนลดลง
 
 

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง