Đo điện áp do sét gây ra trong mạch điện áp thấp

Không có cách nào để tránh sụt áp do sét đánh vào hệ thống điện áp cao. Điều này cũng gây ra sụt áp trong mạch điện áp thấp nên người sử dụng tiện ích cần phải có biện pháp.
Chức năng sự kiện sụt áp của Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện PQ3198 rất hữu ích trong việc phát hiện sụt áp. Chức năng sự kiện nhúng phát hiện sự sụt giảm điện áp khi giá trị RMS điện áp giảm xuống dưới ngưỡng.
Khi xảy ra sự kiện nhúng, nó ghi lại các thay đổi trong giá trị RMS trong khoảng thời gian 0,5 giây trước sự kiện và trong khoảng thời gian 29,5 giây sau sự kiện và các dạng sóng tức thời trong khoảng thời gian 200 mili giây khi sự kiện xảy ra.

Danh sách Sản phẩm liên quan