Phát triển và đánh giá bộ sạc nhanh cho xe điện (EV)

Ghi lại đồng thời điện áp đầu ra, dòng điện và tín hiệu điều khiển của bộ sạc nhanh EV và tiến hành các bài kiểm tra đánh giá hoạt động.

Với việc ngày càng tập trung vào xe điện từ góc độ bảo vệ môi trường và tối ưu hóa các nguồn năng lượng, hiệu suất tiêu thụ năng lượng của bộ sạc nhanh (còn gọi là bộ sạc nhanh DCQC hoặc DC) là tiêu chí đo lường và đánh giá quan trọng không thể thiếu cho sự tiến bộ của xe điện trong xã hội. Trong xe điện (EV), bộ điều khiển điện tử (ECU) chỉ định dòng điện sạc tối ưu tùy thuộc vào tình trạng pin và đưa ra lệnh cho bộ sạc nhanh để cung cấp lượng điện DC chính xác. Do có nhiều tín hiệu khác nhau phát huy tác dụng khi xác định lượng nguồn cung cấp phù hợp nên khả năng đo tất cả các tín hiệu cùng lúc để xác định hoạt động phù hợp và tính toàn vẹn của tín hiệu là rất quan trọng để phát triển và đánh giá bộ sạc nhanh.

Tìm hiểu cách MR8875 và các tùy chọn mạnh mẽ có thể hỗ trợ trong ứng dụng này.


Danh sách Sản phẩm liên quan