Đánh giá nguồn điện ở chế độ chờ của PC để tiết kiệm năng lượng

Máy tính vẫn được bật ngay cả khi nhân viên rời bàn làm việc để ăn trưa và họp.
HIOKI Clamp-On Power LOGGER ghi lại các điều kiện thời gian thực để cho phép xem lại các cài đặt tiết kiệm năng lượng nhằm sửa đổi cấu hình PC nhằm tiết kiệm năng lượng.

Điểm nổi bật

Đo lường xu hướng tiêu thụ điện năng cho phép bạn đo điện năng tiêu thụ của PC.
Sau đó, hiệu quả tiết kiệm năng lượng có thể được xác minh từ dữ liệu xu hướng điện được thu thập sau khi thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Hình ảnh của máy tính

 

Kết quả đo

Điều này cho thấy mức tiêu thụ điện năng của PC trước và sau các biện pháp đối phó. Các biện pháp đối phó bao gồm bật cài đặt chế độ chờ của PC để giảm tiêu thụ điện năng trong giờ ăn trưa.
Biểu đồ này cho thấy các phép đo công suất tại UPS với chín máy tính được kết nối.

 

Kết quả đo

 

Thiết bị sử dụng

THIẾT BỊ GHI CÔNG SUẤT 3 PHA PW3360-20
THIẾT BỊ GHI CÔNG SUẤT 3 PHA PW3365-20

Bức ảnh hiển thị ba cảm biến dòng điện kẹp 9661 tùy chọn liên tiếp. Biểu đồ hiển thị dữ liệu thu được được hiển thị trong chương trình bảng tính trên PC.

Hình ảnh của ON POWER LOGGER

 

Danh sách Sản phẩm liên quan