Tiết kiệm năng lượng bằng cách xem xét cài đặt điều hòa không khí

Ở đây, điều hòa không khí tiêu thụ 30% điện năng của tòa nhà văn phòng.
Chúng tôi sử dụng CLAMP-ON POWER LOGGER để điều tra trạng thái hiện tại và xem xét cài đặt máy điều hòa không khí để tiết kiệm năng lượng.

Điểm nổi bật

Đo lường xu hướng tiêu thụ điện năng cho phép thu năng lượng lãng phí từ điều hòa không khí. Sau đó, hiệu quả tiết kiệm năng lượng có thể được xác minh từ dữ liệu xu hướng điện được thu thập sau khi thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

 

Hình ảnh máy lạnh

 

Lưu lượng đo lường tiết kiệm năng lượng

 

Kết quả đo

Các phép đo trước và sau khi điều hòa không khí và mức tiêu thụ điện năng

 

Các phép đo trước và sau khi điều hòa không khí và mức tiêu thụ điện năng

 

Thiết bị sử dụng

THIẾT BỊ GHI CÔNG SUẤT 3 PHA PW3360-20
THIẾT BỊ GHI CÔNG SUẤT 3 PHA PW3365-20

Hình ảnh 3 kìm cảm biến dòng điện 9661
Hình ảnh minh họa hiển thị của các dữ liệu thu thập được trên chương trình máy tính PC

Hình ảnh của Máy ghi Thiết Bị Ghi Công Suất dạng kẹp

 

Danh sách Sản phẩm liên quan